Dette dekker ikke reiseforsikringen

ForsikringerForsikringsvilkår – Gjespefornemmelsen trenger seg på, bare du hører ordet. Men dette kjedelige dokumentet inneholder faktisk viktig informasjon, slik som for eksempel: Hva dekker og hva dekker ikke reiseforsikringen.

Først noen klare anbefalinger

  • Reiser du, så skal du ha reiseforsikring. Det er risikosport å reise uten!
  • Helårs reiseforsikring er mye billigere enn forsikring pr. tur
  • På toppen av helårsforsikringen, bruker du kredittkortet til å betale reisen og dermed er du dobbeltforsikret

Reiseforsikringen dekker ikke behandling ved sykdom/ulykker i Europa (EU/EØS)

Reiser du i Europa (EU- og EØS-området) er du dekket av Europeisk Helsetrygdkort. Kortet sikrer deg den samme behandling som landets innbyggere har krav på. Reiseforsikringen kommer på toppen av dette og sørger for å dekke egenandeler ved behandling og eventuell nødvendig syketransport hjem til Norge.

Men dette er vesentlig; reiseforsikringen dekker ikke den grunnleggende behandlingen. Så ved behandling av sykdom og ulykker, krever offentlige sykehus i mange europeiske land at du har helsetrygdkortet.

Ekstremsport

Faren for uhell er stor hvis du dyrker ekstremsport. Derfor krever forsikringsselskapene at du tegner en tilleggsforsikring hvis du driver med ekstremsport. I Kautokeino kan man drive ulike former for ekstremsport, men majoriteten av turistene ønsker å se på naturen, fiske og gjøre alt annet enn å utøve risikosport.

Dekker ikke kjøretøy

Leier du bil, motorsykkel, snøscooter eller moped i Kautokeino, dekker ikke reiseforsikringen skader på disse, eller skader du forvolder på andre når du bruker kjøretøyet. Tegn egen forsikring for kjøretøyet når du leier det, og igjen, sjekk forsikringsvilkårene på denne.

Finn bilutleie: Se oversikten over utleiefirmaer i nærheten av Kautokeino

Dyrt utstyr

Reiseforsikringene har alltid et tak på hvor dyre gjenstander de dekker. Reiser du for eksempel av gårde på sykkelferie med en sykkel til 50 000, vil reiseforsikringen typisk dekke mindre enn 10 000 kroner.

Tegn derfor tilleggsforsikringer for dyrt sportsutstyr, fotoutstyr, PCer eller lignende.

Uhell

Et cola-glass som velter, vil i ni av 10 tilfeller ende over en mobiltelefon eller et kamera. Men kostnaden for å kjøpe nytt utstyr, eller reparere utstyret, faller på feriekassen og ikke reiseforsikringen. Forsikringen dekker nemlig ikke uhell.

Streik/lockout

Møtes du av lite forståelsesfulle streikevakter ved bagasjeutdelingen på flyplassen, er det lite å hente fra reiseforsikringen. Den dekker nemlig ikke kostnader som løper på ved streik eller lockout.

Og denne kostnaden kan fort løpe på litt, for blir det en langvarig streik, kan det ende med at du må kjøpe helt ny feriegarderobe.

Tapt arbeidsfortjeneste

Forsikringsvilkårene har alltid en klausul som henviser til at de ikke dekker følgekostnader. Hvis hjemreisen blir utsatt, vil forsikringen dekke de faktiske ekstrakostnadene for å komme seg hjem. Men tapt arbeidsfortjeneste grunnet sen hjemkomst, den må du ta på egen kappe.

Usikrede penger eller verdisaker

Ett av kravene i forsikringsvilkårene, er at du skal låse inn penger eller verdisaker som du ikke har med ut. På et hotell skal det ligge i en safe, eller lignende, og dører og vinduer til hotellrommet skal være låst.

Etterlever du ikke dette, vil forsikringsselskapet kreve avkorting på forsikringskravet. Viser det seg at hotellrommet har hatt en safe, vil avkortingen bli i den lite hyggelige enden av skalaen.

Reiseforsikringen på kredittkortet

Kredittkortenes reiseforsikringer har ofte god dekning og kan faktisk brukes som dobbeltforsikring. Men igjen, husk å lese betingelsene. For kredittkortselskapene krever, nesten uten unntak, at en viss prosentandel av reisens kostnader skal betales med kredittkortet.

Normalt er dette 50 %. Betaler du fly og hotellet med kredittkortet, har du nesten alltid oppfylt kravet.

Vi anbefaler

– Les forsikringsvilkårene, så du vet akkurat hva du får dekket på din forsikring

– Kjøp helårs reiseforsikring og bruk kredittkortet i tillegg

For øvrig anbefaler vi at du sjekker tilbud og sammenligner forsikringer jevnlig. Ifølge nettstedet forsikre er det anbefalt å gjøre dette til en årlig rutine. På den måten sørger du for å ha oppdaterte forsikringsavtaler, og ikke minst alltid en god pris.